CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thời gian bảo hành sản phẩm:

Các sản phẩm được làm bằng chất liệu tiêu chuẩn cao – phù hợp với điều kiện thời tiết Việt Nam thật được bảo hành 2 đến 5 năm.
Các sản phẩm làm bằng chất liệu nhựa và gỗ được bảo hành 12 tháng.
Điều kiện bảo hành sản phẩm:

– Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.

– Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

– Hư hỏng do tác động của ngoại lực.

– Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.

– Lỗi do người sử dụng.